Som tu spokojný a je mi tu dobre.

Chlapci sa pomerne rýchlo začlenili do kolektívu našej školy a hoci som  pôvodne  predpokladala, že počas tohto rozhovoru tam budem potrebná aj ako príležitostná prekladateľka, chlapci už odpovedali veľmi peknou...

Bonjour, Paris!

Paríž, mesto lásky, dobrodružstiev, pamiatok… Keď sa po takmer troch rokoch opäť organizovala predmetovou komisiou cudzích jazykov v septembri exkurzia do zahraničia, neváhala som ani na chvíľku. V Paríži som nebola  prvýkrát, no...

Ako urobiť exkurzie zmysluplnými?

Počas návštev hradov, múzeí či galérií v zahraničí ma vždy  fascinovali deti pobehujúce po daných priestoroch s pracovnými  listami v ruke.  Individuálne alebo v skupinách riešili  zadané úlohy priamo v teréne. Závidela som kolegom v zahraničí...