Existuje ešte druhé pohlavie?

Druhé pohlavie. Dielo francúzskej spisovateľky a filozofky Simone de Beauvoir ukazujúce  postavenie ženy v spoločnosti. Aj keď sa môže zdať, že rodová rovnosť je už v súčasnosti vyriešeným problémom, nie je...

Sloboda je, keď…

Sloboda je neprítomnosť donucovania: nemusenie robiť to, čo sa nechce, z čoho však nevyplýva smieť robiť, čo sa chce; preto sa pojem slobody odlišuje od pojmu svojvôle. Pojem slobody je...

Sloboda je privilégium

Príchodom 17. novembra si pripomíname Nežnú revolúciu. Pád totalitného režimu vo vtedajšom Československu iniciovali najprv študenti, neskôr verejnosti známe osobnosti a nakoniec sa k protestom pridala aj väčšina obyvateľstva. Život za socializmu bol...

Ako komunistom odzvonilo #november89

Pád socializmu bola mimoriadna udalosť predchádzajúceho storočia. Ľudia odmietali naďalej žiť v režime, ktorý utláčal ich osobnú slobodu a odopieral im ich základné občianske práva. Vyšli do ulíc s nádejou na lepšiu budúcnosť...