O tom, ako sa naša škola zmenila

Teší ma, ja som nešportovkyňa zo Strednej športovej školy s odborom gymnázium. Ste zamotaní? Aj ja.

Športové gymnázium, na ktorom som študovala,  sa v druhom polroku zmenilo na Strednú športovú školu. To znamená, že či už sme patrili do športovej  alebo nešportovej triedy, všetci tento rok končíme ako športovci, pretože chodíme na odbornú športovú školu. Stredná športová škola je však pre nás, nešportových gymnazistov, len takou prechodnou stanicou. Od ďalšieho školského roka sa  vytvára nové Gymnázium, aby sme mohli pokračovať v štúdiu svojho naozajstného, veľmi nešportového odboru – „gymnázium“.  

Kedysi bolo naše gymnázium v rovnakej situácii dokonca viackrát. 

Prvým, hlavným rozdelením si prešlo v roku 1990, kedy sme sa odtrhli od Gymnázia Jána Hollého kvôli problémom s priestormi.  Žiaci a časť učiteľov z bývalého Hollého gymnázia boli presunutí do budovy na Hviezdoslavovej ulici.  V apríli roku 1997 už gymnazisti z Hviezdoslavovej rozhodnutím Ministerstva školstva získali nové priestory a  sedeli v laviciach školy na Ulici Jána Bottu, v priestoroch bývalého Stredného odborného učilišťa.  Na novej škole sa  konali aj prvé prijímacie skúšky a  maturity. 

Novootvorenú športovú triedu pridelili o rok  k novému Športovému osemročnému gymnáziu. Gymnázium malo v tomto čase deväť tried a športové štyri. 1. 9. 2000 sa gymnáziá zlúčili a škola niesla názov Športové gymnázium, Ul. J. Bottu 31 v Trnave.

S názvom Športové gymnázium Jozefa Herdu sa tento rok lúčime taktiež. V novom školskom roku budeme síce vstupovať do rovnakej budovy, ale zároveň do dvoch rôznych škôl. Športové gymnázium Jozefa Herdu sa totiž rozdeľuje na Strednú športovú školu Jozefa herdu a na Gymnázium, Jána Bottu, 31, Trnava.

Stalo sa tak, pretože podľa zákona o športe sa môžu žiaci športovo vzdelávať len na Stredných športových školách. Má to vraj zaručiť lepšiu prípravu športovcov  v danom športe a športové zväzky si žiadajú viac praxe. Táto zmena je súčasťou Zákona o športe, ktorý bol odhlasovaný a prijatý v roku 2015. 

Jednou z vecí, ktorá nám robila starosti, boli maturanti, ktorí po 4 rokoch štúdia na gymnáziu odchádzajú zo Strednej športovej školy. Na názor som sa spýtala priamo jedného z nich.

„Akurát sme boli troška zmätení z toho, že čo budeme mať napísané na prihláškach na vysokú, či sme študovali na gymnáziu alebo na Strednej športovej škole, pretože to mohlo ovplyvniť prijatie na niektoré školy. V príprave na maturity nás to ale nijako neovplyvnilo, pretože požiadavky zostali rovnaké.“ Problém nakoniec nevznikol a rozdeľovanie gymnázia je len ďalšou formalitou v histórii našej školy. Je jedno ako sa budeme volať, alebo či budeme jedna, dve, tri či štyri školy. Vždy to bude naša škola. Naše Herdu.

Loading...
Niečo sa pokazilo Načítať

Žiadne komentáre

Pridajte komentár

Váš e-mail nebude zverejnený.