Ako a prečo ísť voliť v eurovoľbách 2019?

Tento mesiac oslavujeme 15. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie. Presne 1. mája 2004 sa EÚ rozšírila o 10 krajín, medzi ktorými sme boli aj my. Každých 5 rokov si odvtedy volíme poslancov do Európskeho parlamentu. Najbližšie eurovoľby sa konajú už 25. mája 2019.  

Vstup Slovenska do EÚ podporilo v úspešnom referende v roku 2003 až 92,46% slovenských občanov a zúčastnila sa na ňom  viac ako polovica oprávnených voličov. Každými voľbami však volebná účasť na Slovensku klesá. V posledných eurovoľbách u nás prišlo k urnám iba 13% voličov, čo predstavuje najnižšiu volebnú účasť spomedzi všetkých členských štátov EÚ. Odkiaľ táto (ne)účasť pramení?

Mladí a eurovoľby

Volebné právo sa nadobúda dovŕšením 18. roku života, čo sa týka zväčša žiakov tretieho a štvrtého ročníka strednej školy. O Európskej únii počujú z každej strany, čo o nej ale reálne vedia? Podľa nášho malého prieskumu, kde sme  koncom apríla položili osemdesiatim piatim žiakom našej školy zopár otázok k blížiacim sa voľbám, by sa mohlo zdať, že vcelku dosť. Žiaci sa nám ale potom zdôverili, že v skutočnosti toho o EÚ až tak veľa nevedia. Orgánom EÚ a ich funkciám sa venujú na hodinách občianskej náuky zbežne iba v rámci osnov v 3. ročníku, z čoho si veľa žiakov zoberie len veľmi málo. Vo voľnom čase sa o túto tému nezaujímajú a v rodinách sa o nej tiež príliš nerozpráva. Ako aj jedna žiačka naznačila, žiaci v dôsledku nedostatočnej informovanosti voľby do Európskeho parlamentu ignorujú. „Spolužiakom sa ani nechce zisťovať, kto kandiduje, pokiaľ to nie je nejaký extrémista s kontroverznými názormi, na ktorom sa môžu smiať.“ Treba ale podotknúť, že sa nájdu aj mladí ľudia, ktorí si informácie dohľadajú vo voľnom čase sami, snažia sa dovzdelávať a o stav Slovenska sa zaujímajú.

Anketa NB, kde sme sa osemdesiatich piatich žiakov našej školy pýtali otázky v súvislosti s blížiacimi sa eurovoľbami 2019

Čo je Európsky parlament

Kľúčovými inštitúciami EÚ sú Rada Európskej únie, Európska komisia a Európsky parlament. Rada Európskej únie je zložená z ministrov vlád jednotlivých členských štátov a Európsku komisiu tvorí tím 28 komisárov (1 komisár = 1 krajina). Poslancov Európskeho parlamentu si ale volia občania EÚ priamo vo voľbách každých 5 rokov. Dokopy má europarlament 751 poslancov (po Brexite už len 705) z čoho 13 (po Brexite 14) za Slovensko. Počet poslancov krajiny je proporcionálny počtu jej obyvateľov s tým, že za jednu krajinu môže byť najmenej 6 a najviac 96 poslancov. Po voľbách sa však poslanci v Európskom parlamente nezoskupujú podľa štátnej príslušnosti, ale podľa politického presvedčenia do politických skupín. Momentálne je takýchto skupín osem.

Okrem toto sa europoslanci rozdeľujú do 20-tich  stálych výborov, napr. Výbor pre zahraničné veci, Výbor pre rozpočet či Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Tieto výbory zasadajú v Bruseli a hlasujú o návrhoch Európskej komisie. Celý parlament potom 12-krát do roka zasadá v Štrasburgu, kde sa konajú tzv. plenárne zasadnutia. Uskutočňujú sa tu záverečné hlasovania o predložených návrhoch zákonov. Pri prijímaní a pripomienkovaní zákonov, ktoré navrhuje Európska komisia, musia Európsky parlament a Rada EÚ spolupracovať, rovnako ako aj pri zostavovaní rozpočtu.

Európsky parlament volí predsedu Európskej komisie, schvaľuje Komisiu ako orgán a dokonca jej dokáže vysloviť nedôveru. Zastupuje záujmy občanov – skúma petície a sťažnosti v európskych záležitostiach a zriaďuje vyšetrovacie výbory. Europarlament v skratke vykonáva istú demokratickú kontrolu inštitúcií EÚ.

Ako voliť – manuál pre prvovoličov

Ak ste sa rozhodli ísť voliť, nezabudnite si so sebou zobrať svoj občiansky preukaz, ktorý predložíte volebnej komisii. Od členov komisie následne dostanete hlasovacie lístky a prázdnu obálku. Vo voľbách do Európskeho parlamentu volíte (rovnako ako v parlamentných) politické strany! Každý hlasovací lístok predstavuje kandidátsku listinu jednej politickej strany a do eurovolieb 2019 je zaregistrovaných momentálne 31 strán. Pred hlasovaním treba ísť za plentu, kde jeden z hlasovacích lístkov (lístok strany, ktorú ste sa rozhodli podporiť) vložíte do obálky. Ak niektorého z kandidátov strany, ktorú ste sa rozhodli voliť, preferujete, pred vložením lístku do obálky zakrúžkujte jeho poradové číslo. Dáte mu tak preferenčný hlas a zvýšite jeho šancu stať sa poslancom. Preferenčný hlas môžete dať takto až 2 kandidátom. Inak na hlasovací lístok nič nepíšete. Obálku s lístkom následne dáte do volebnej schránky, nepoužité hlasovacie lístky dáte do inej schránky na to určenej a máte odvolené!

 

Europoslanci ovplyvňujú tvorbu zákonov a dianie v EÚ, preto nie je jedno, koho si 25. mája zvolíme. Choďte voliť a ukážte, že vám nie je budúcnosť našej krajiny ľahostajná.  

Loading...
Niečo sa pokazilo Načítať

Žiadne komentáre

Pridajte komentár

Váš e-mail nebude zverejnený.