Životné postoje – poviedka

Karla rada cestovala vlakom, hlavne ked’ bol príjemne vychladený a nikto si ku nej neprisadal ani neodsadal. Dnes cestovala vlakom nerada. Nebolo veľmi teplo, ale klíma nefungovala, vzduch sa nehýbal,...