Zisťovali sme, koľko našich maturantov plánuje v budúcnosti zostať na Slovensku

Zo štúdie Inštitútu finančnej politiky (IFP), ktorá sa zaoberala kvalitou života, bývania, zdravia a vzdelania, a ktorú uvádza portál vysokeskoly.sk, vyplynulo, že takmer  20% mladých šikovných ľudí odchádza študovať na vysoké školy do zahraničia.

Priemerné percento európskych študentov študujúcich mimo svoju krajinu je pritom 8,4%.  Oveľa alarmujúcejší je však fakt, že takmer polovica slovenských študentov študujúcich v zahraničí sa už na Slovensko nevráti.

Zaujímalo nás, ako by podobná štatistika dopadla v našej škole, takže ešte skôr, ako nám naši maturanti naposledy zamávali na rozlúčku, stihli sme im položiť pár anketových otázok. Pýtali sme sa,  či si vyberali vysoké školy len na Slovensku, alebo mieria ďalej do sveta. Ale aj to, aké sú ich plány po vysokej škole, teda či si svoju budúcnosť spájajú nevyhnutne so Slovenskom.

Do ankety sa zapojilo 57 študentov: Išlo o študentov z klasických aj športových tried.

A tu sú výsledky:

 1. Prvá otázka znela:

Prihlášky na VŠ som poslal/a:  

a) Len na slovenské VŠ                  b) Len v zahraničí               c) aj do zahraničia, aj na Slovensko

 • 34 respondentov si zvolilo vysoké školy len na Slovensku, 3 len v zahraničí a 20 respondentov poslalo prihlášky na slovenské vysoké školy a aj do zahraničia.
 • Percentuálne to vychádza nasledovne:

60% našich maturantov si vybralo štúdium  len na Slovensku

5% len v zahraničí

35% si podalo prihlášky aj na Slovensku, aj v cudzine

(Pozn. Uvádzame zatiaľ len percentá podľa podaných prihlášok, pretože mnohých rozhodnutie o prijatí či neprijatí ešte len čakalo)

 

 1. Druhá otázka znela:

V prípade, ak ma zoberú na VŠ doma aj v zahraničí, vyberiem si:

a) Slovensko             b) zahraničie

 • Na túto otázku odpovedali len tí, ktorí si vybrali v 1. otázke možnosť „c“ a všetci 20-ti respondenti si vybrali možnosť „b“, teda zahraničnú vysokú školu.

 

 1. Tretia otázka sa týkala plánov po ukončení VŠ:

Po skončení VŠ plánujem zostať na Slovensku:

a) Určite áno      b) skôr áno                    c) skôr nie                      d) určite nie

4 žiaci zvolili možnosť „a“, čo je 7%

24 žiakov možnosť „b“ čo predstavuje 42%

22 žiakov možnosť „c“ čiže 39%

7 žiakov možnosť „d“ čo je 12%

 

 1. Posledná otázka sa týkala dôvodov, prečo by uprednostnili VŠ v zahraničí. Tu mohli vyberať respondenti viacero možností, prípadne dopísať vlastné dôvody.                                                                                                                                             

a) Lepšia kvalita          b) väčšia samostatnosť             c)  u nás sa daný odbor nedá študovať          d) Iné

Prvú možnosť si zvolilo až 39 žiakov, takže ju krúžkovali aj tí, ktorí sa síce do zahraničia z rôznych dôvodov nechystajú, ale ak by mohli, lákala by ich najmä lepšia kvalita vysokých škôl.

Možnosť „b“  – väčšia samostatnosť, zvolilo 13 žiakov.

 

V možnosti „iné“ sa nachádzali odpovede ako:

 • do škôl sa viac investuje
 • viac sa zapájajú do rôznych projektov
 • majú modernejšie laboratóriá
 • modernejšie metódy výuky
 • modernejšie priestory
 • väčšia možnosť uplatnenia sa po škole
 • kvôli štúdiu v cudzom jazyku
 • slobodnejšie podmienky v danom štáte

Autor

Loading...
Niečo sa pokazilo Načítať

Žiadne komentáre

Pridajte komentár

Váš e-mail nebude zverejnený.