Prečo sa zaujímať o migračnú krízu?

Zľava: Július Filo, Mohamed Safwan Hasna, Mário Nicolini, Igor Rintel, Anton Ziolkovský

Migračná kríza v roku 2015 bola zatiaľ najsilnejšou migračnou vlnou, ktorú naša generácia zažila. Ako občanov Slovenska nás priamo neovplyvnila, no dala nám priestor na vytvorenie si svojho vlastného názoru v otázke utečencov.

Názory každého z nás sa, ako inak, odlišujú aj v tomto prípade. Veľká skupina ľudí však stále vníma imigrantov stereotypne negatívnym spôsobom, bez snahy zistiť o nich viac. Média nám ponúkajú častokrát nepravdivé a neúplné informácie, ktorým netreba prikladať veľkú dávku dôvery. Vzdelávanie v tejto oblasti preto považujem za nevyhnutné. Ako žiačka Športového gymnázia J. Herdu v Trnave som rada, že si to uvedomuje aj naša škola a svojim žiakom dala možnosť zúčastniť sa konferencie Medzináboženský dialóg a migračná kríza.

9 žiakov prejavilo záujem o túto tému a 12. apríla 2018 sa zúčastnilo panelovej diskusie zástupcov cirkví a náboženských spoločností pôsobiacich v SR v popoludňajšom bloku konferencie konajúcej sa v aule Trnavskej univerzity Pazmaneum.

V rámci diskusie vyjadrili svoj názor predstavitelia Rímskokatolíckej cirvki, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Ústredného zväzu židovských náboženských obcí a Islamskej nadácie. Moderoval Mário Nicolini, výkonný riaditeľ organizácie Fórum náboženstiev sveta Slovensko.

V čoraz rýchlejšie sa rozvíjajúcom svete prichádzame do kontaktu s veľkým množstvom cudzincov. Neochota integrovať medzi seba ľudí inej národnosti či vierovyznania je však stále pomerne veľká. Náboženstvá patria k neodmysliteľnej súčasti kultúr a vo veľkej miere formujú naše zmýšľanie – vypočuť si názory jednotlivých zástupcov náboženstiev na migračnú krízu, a tým zistiť ich postoj k prijímaniu migrantov, bolo preto veľmi zaujímavé.

Všetci páni sa zhodli a vyjadrili svoj súcit a ochotu pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Treba si v prvom rade uvedomiť, že utečenci neopúšťajú svoje rodné krajiny dobrovoľne a vo väčšine prípadov nemajú na výber!

Katka

(Navštívené 277-krát, dnes 1-krát)

Autor

Žiadne komentáre

Pridaj komentár

Váš e-mail nebude zverejnený.